Stowarzyszenia Dalapenia jest organizacją społeczną , która realizuje projekty w zakresie kultury i sztuki w Polsce oraz innych krajach europejskich. W ramach działalności statutowej organizujemy koncerty, pokazy teatralne, filmowe, warsztaty artystyczne i rekreacyjne.
     Od powołania w 2018 roku zrealizowaliśmy kilkaset wydarzeń kulturalnych o zasięgu międzynarodowym. Pomagamy też artystom i instytucjom w promowaniu ich działalności oraz zarządzaniu wizerunkiem.